I Madonnari Street Painting Festival 2002

May 26, 2002 -- Santa Barbara Mission -- Santa Barbara, California

Photos by Douglas E. Welch

DCP_0613.JPG
DCP_0613.JPG
DCP_0619.JPG
DCP_0619.JPG
DCP_0603.JPG
DCP_0603.JPG
DCP_0604.JPG
DCP_0604.JPG
DCP_0605.JPG
DCP_0605.JPG
DCP_0607.JPG
DCP_0607.JPG
DCP_0608.JPG
DCP_0608.JPG
DCP_0609.JPG
DCP_0609.JPG
DCP_0610.JPG
DCP_0610.JPG
DCP_0611.JPG
DCP_0611.JPG
DCP_0612.JPG
DCP_0612.JPG
DCP_0614.JPG
DCP_0614.JPG
DCP_0615.JPG
DCP_0615.JPG
DCP_0616.JPG
DCP_0616.JPG
DCP_0617.JPG
DCP_0617.JPG
DCP_0618.JPG
DCP_0618.JPG
DCP_0621.JPG
DCP_0621.JPG
DCP_0622.JPG
DCP_0622.JPG
DCP_0623.JPG
DCP_0623.JPG
DCP_0624.JPG
DCP_0624.JPG
DCP_0625.JPG
DCP_0625.JPG
DCP_0626.JPG
DCP_0626.JPG
DCP_0628.JPG
DCP_0628.JPG
DCP_0630.JPG
DCP_0630.JPG
DCP_0632.JPG
DCP_0632.JPG
DCP_0633.JPG
DCP_0633.JPG


This page was created by WebPics .